Vivir bien durante el tratamiento del cáncer y más allá

Serie de videos

La serie de videos sobre el cáncer Living Well le brindará información, apoyo y esperanza. Cada video presenta pacientes que comparten sus historias y experiencias con consejos útiles de expertos en atención médica.

Vivir mucho más allá del tratamiento del cáncer

Estos videos brindan información sobre los efectos secundarios comunes más allá del tratamiento del cáncer.

 • Visión de conjunto
 • Achaques
 • Cerebro de quimioterapia
 • Neuropatía
 • Impacto emocional
 • Fatiga
 • linfedema
 • Estrés, Ansiedad, Depresión
Videos traducidos en esta serie

以下视频为您提供了有关癌症治疗以外常见副作用的基本信息。 每个视频都以患者为例,他们分享他们的故事以及肿瘤专家如何应对的实用建议。

 • 总览
 • 疼痛
 • 化学脑
 • 情感影响
 • 疲劳
 • 淋巴水肿
 • 神经病
 • 焦虑和抑郁

다음 비디오는 암 치료 이외의 일반적인 부작용에 대한 기본 정보를 제공 합니다. 각 비디오는 자신 의 이야기 를 공유 하는 환자 와 대처 방법 에 대한 종양학 전문가 의 실질 적 인 조언 을 제공 합니다. 한국어 자막 포함.

 • 개요
 • 아픔
 • 화학 뇌
 • 정서적 영향
 • 피로
 • 림프 부종
 • 신경 장해
   
 • 불안과 우울증

Следющие видео предостаículos febrín В каждом видео показаны пациенты, которые делятся своими историями, а также практические советы специалиста по онкологии о том, как справиться с ситуацией. С русскими субтитрами.

 • обзор
 • Боли
 • химиотерапия головного мозга
 • Эмоциональное воздействие
 • Усталость
 • лимфедема
 • невропатия
 • тревога и депрессия

Los siguientes videos le brindan información básica sobre los efectos secundarios más allá del tratamiento del cáncer. Cada video presenta pacientes que comparten sus historias, así como consejos prácticos de un especialista en oncología sobre cómo hacer frente. Con subtítulos en español.
 • visión general
 • Achaques
 • Cerebro de quimioterapia
 • impacto emocional
 • Fátima
 • Linfedema
 • neuropatia
 • Estrés, Ansiedad, Depresión

Các video sau đây cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các tác dụng phụ phổ biến ngoài điều trị ung thư. Mỗi video có các bệnh nhân chia sẻ câu chuyện của họ cũng như lời khuyên thực tế từ một chuyên gia ung thư về cách đối phó.
 • Tang quan
 • Đau nhức
 • No hóa
 • Ảnh hưởng cảm xúc
 • mệt mỏi
 • Phù bạch huyết
 • Bệnh thần kinh
 • Lo lắng và trầm cảm
Vivir bien a través del tratamiento activo

Obtenga información sobre opciones de tratamiento, consejos y terapias para ayudarlo durante su tratamiento contra el cáncer.

 • Radioterapia Lo que necesitas saber
 • Consejos para el paciente recién diagnosticado
 • Cuestiones de nutrición
 • inmunoterapia
Videos traducidos en esta serie

了解治療方案、技巧和療法,以幫助您完成癌症治療

 • 放射治疗:你需要知道的
 • 给新诊断患者的提示
 • 营养很重要
 • 免疫疗法

암 치료를 통해 도움이 되는 치료 옵션, 팁 및 치료법에 대해 알아보십시오.

 • 방사선 요법: 알아야 할 사항
 • 새로 진단받은 환자를 위한 팁
 • 영양 문제
 • 면역 요법

Узнайте о вариантах лечения, советах и методах лечения, которые помогут вам в лечении рака.

 • Terapia de tratamiento: что нужно знать
 • Советы для недавно дагностированного пациента
 • Питание имеет значение
 • Иммунотерапия

Obtenga información sobre opciones de tratamiento, consejos y terapias para ayudar durante su tratamiento contra el cáncer.

 • Radioterapia: Lo que necesitas saber
 • Consejos para el paciente recién diagnosticado
 • preguntas de nutricion
 • inmunoterapia

Tìm hiểu về các lựa chọn điều trị, mẹo và liệu pháp để giúp bạn vượt qua quá trình điều trị ung thư.

 • Xạ trị: Những điều bạn cần biết
 • Lời khuyên cho bệnh nhân mới được chẩn đoán
 • Vấn đề dinh dưỡng
 • Liệu pháp miễn dịch
Guía para vivir bien

Una guía de referencia para que los pacientes tengan un recurso para todos los números de contacto, servicios de apoyo e información de autocuidado.

Guía de referencia de Living Well para que los pacientes tengan un recurso para todos los números de contacto, servicios de apoyo e información de autocuidado.

Información del contacto

Instituto de Cáncer de Providencia: 503-215-6014

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink